Избор на професия и реализация с кариерен консултант от Кареа

Кареа поддържа специална методология за процеса на избор на професия и реализация.

Какви са най-общо стъпките, през които преминавате с консултанта?

– Информиране за вашия случай и прецизиране на заданието;
– Избор на инструменти (тестове, упражнения) и прилагане;
– Обработка и анализ на събраната информация;
– Запознаване с потенциално подходящи професии;
– Вземане на конкретно решение и план за реализиране.


Какво ще ви донесе работата с консултант при избора ви на професия и реализация?

– Ще се приложат подходящи инструменти за събиране информация за вас. Вие ще допълните представата за себе си.
– Консултантът е независимо лице. Той ще стимулира дисциплината ви при вземане на решение.
– Консултантът е специалист в процеса на взимане на решение. Той знае как и с какво да ви подпомага.
– Консултантът ще осигури достъп до реална информация за различните професии – той разполага с мрежа от специалисти от различни области.

Вижте повече за услугата ни Избор на професия и реализация от официалния сайт на Кареа.

Процесът на избор на професия завършва с план за подготовката ви.
След приключване на проекта, консултантът остава на разположение – да подпомага преодоляването на възникнали пречки с подкрепа, съвети и информация. Той е готов и за стартиране на другата услуга на Кареа – подпомагане на реализацията при търсене на работа, ако възникне такава нужда.