November 3, 2023

Предизвикателства в реализацията ви

Менторските програми на Кареа са създадени, за да ви помагат при преодоляване на възникнали предизвикателства, които срещате в реализацията си.

Това може да са ваши единични, конкретни по-малки предизвикателства или да са сложни, по-големи предизвикателства, които изискват по-системен подход. Благодарение на повече от 16 години опит с хора като вас, които търсят и се реализират в подходящата професия, в Кареа е натрупано знание и подход, които дават полезност и подкрепа за умното, бързо и с лекота преодоляване на външните или вътрешните предизвикателства пред вас и вашата реализация.

В лицето на Кареа ще намерите приятел, който има познания и огромно желание да успеете по най-добрия за вас начин. Защото това е нейният смисъл и предназначение.

СТАНДАРТНА ПРОГРАМА


Подходяща е за вас, ако имате нужда да се справите с едно конкретно ваше предизвикателство, свързано с реализацията ви. Например, разговор с ръководител за повишение или напускане, или промяна в условията на работа; справяне с ваше вътрешно предизвикателство и др. По-долу ще намерите още примери.

Ще си изясните какво конкретно да направите, за да се справите с вашето предизвикателство и как да го извършите, ще получите подкрепа от напътстващо знание и разбиране, и ще се усетите спокойни, готови и мотивирани за действие.

Програмата включва:

 • 30 мин. предварителен разговор с консултанта, за да се разясни ситуацията ви;

 • 90 мин. индивидуална консултация за детайлно дискутиране и представяне на план за действие с възможност за запис и допълнително прослушване;

 • след провеждането на консултацията се подготвя и изпраща обобщаващ материал със стъпки по плана и напътствия, които да приложите в справянето с предизвикателството ви;

 • изпращат се също допълнителни материали и препратки към информация и/или към специалисти, което да подкрепи и развие знанията и уменията ви във връзка с предизвикателството ви;

 • ще получите и 30 мин. подарък онлайн консултация за обсъждане на постигнатото по плана, до 1 месец след завършване на програмата.

Цена на СТАНДАРТНА ПРОГРАМА: 90 лв.*

МЕТОДИЧНА ПРОГРАМА


Програмата е подходяща за справяне с предизвикателство, изискващо системна подкрепа. Например,  за постигането на план за реализация, за разработване на бизнес-план, за справяне с група от вътрешни пречки, за търсене на нова работа и т.н. По-долу ще намерите още примери.

Ще сте наясно какво да правите и как да го извършите, но освен това, тя ще ви помогне методично и безотказно да постигнете желаното, ще получите подкрепа за поддържане на мотивация и ентусиазъм във времето, както и напътствия за адекватно адаптиране на плана ви за действие, с цел по-леко, умно и бързо справяне с предизвикателството ви.

Програмата обхваща:

 • 60 мин. предварителна среща за изясняване на целта ви, планиране на работата с консултанта и начина на действие;

 • 90 мин. менторска среща с консултанта – според необходимостта ви, се определят броя и честотата на срещите;

 • след всяка среща ви се изпращат допълнителни материали и препратки към информация или специалисти;

 • след всеки 5 срещи се провежда с вас една 60 мин. подарък онлайн консултация за обсъждане на постигнатото.

Цена на една среща по МЕТОДИЧНА ПРОГРАМА: 76 лв.

*Бележка: ако започнете със СТАНДАРТНА ПРОГРАМА (т.е. единично предизвикателство), но след време пожелаете още една или повече срещи с консултанта, автоматично преминавате на условията на МЕТОДИЧНА ПРОГРАМА и разликата в цената на първата консултация ви се връща.


ВЪЗМОЖНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В РЕАЛИЗАЦИЯТА

ЕДИНИЧНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, достатъчни за справяне в СТАНДАРТНАТА ПРОГРАМА

 • Предстоящи трудни разговори с ръководители, подчинени, колеги.
 • Напускане на работа
 • Започване на нова работа
 • Търсене на нова работа
 • Извършване на преход, адаптация, трансформация в кариерата
 • Нужда да се определи какво още е важно за знаете (ви е нужно, ви спира), за да изберете подходящата професия или защо още не сте си избрали подходящата професия
 • Справяне с някоя от вътрешна пречка като: блокиращи страхове, притеснения, пречещи убеждения и др., която ви спира / пречи в реализацията и правенето на избор;
 • Желание за научаване на повече за себе си от странични източници (за целта е възможно да се използват системи като Хюман дизайн, Семейни констелации, Натална карта, Северен лунен възел, Женски-мъжки архетипи, Психологически архетипи, и др.); Това би помогнало за повишаване на разбирането на себе си, връзката със себе си, повишаване на самоувереността като цяло и по-конкретно – при правене на избори, свързани с реализацията.
 • По-пълно и структурирано отговаряне /изясняване на някой от въпросите “Какво наистина искам?”, “Кой всъщност съм аз?”, “Какво осмисля живота ми? / Какво е важно за мен в този живот?”;
 • Повишаване на способността за задействане, вътрешно мотивиране чрез опознаване на вашия механизъм и конкретни стратегии за справяне с ниската мотивация;
 • Отговаряне на въпроса “Как/чрез какви действия, проекти, реализация да подпомагам постигането на личната си мисия/призвание?”;
 • Повишаване на умението/готовността за правене на избор и взимане на решение. Постига се чрез опознаване и утвърждаване на индивидуалния механизъм за правене на избор (способността за разпознаване на най-доброто решение);
 • Разясняване на подхода на Семейни констелации, подготовка за извършване на констелация при специалист – прецизиране на темата на констелацията, структуриране на ключова информация за вас и семейната ви система.
 • Друго, от което би имал нужда човека и би било полезно за неговото себепознание и реализация.

СИСТЕМНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, подходящи за МЕТОДИЧНАТА ПРОГРАМА

 • Разработвате и/или реализирате свой бизнес план;
 • Разработвате и/или реализирате  своя свободна практика;
 • Извършвате промяна в реализацията си – кариерна промяна (напр. от нает да премине към самонает или да смените коренно професията си);
 • Търсите нова работа (подготвяте документи, кандидатствате, преговаряте за условия);
 • Искате да се справите с упорити вътрешни пречки (напр. ниска самоувереност, неустойчивост и връщане на лоши навици и др.);
 • Други проекти, свързани с развитието на личността или успешна професионална реализация.

Ако имате въпроси по програмите за подкрепа в реализацията ви, ще се радвам да ги обсъдим заедно.