September 24, 2016

Индивидуално консултиране в група

karea-site-group-consulting

Дали за Вас е вярно, че:

 • Не очаквате наготово отговори, а искате Вие да ги достигнете (с насоки отвън).
 • Приемате добре работата в група и бихте оценили възможността да чуете различни гледни точки на подобна на вашата ситуация.
 • Имате дисциплината да работите самостоятелно от вкъщи върху задачи и да изразявате размишленията си писмено.

Ако всичко това важи за Вас, вероятно индивидуалното консултиране в група ще Ви бъде много полезна и работеща форма. Ето малко повече за нея:

Какво представлява индивидуалното консултиране в група при нас – в Кареа? Това е индивидуално консултиране за избор на подходяща професионална реализация, при което част от процеса се осъществява заедно с други хора и така се съчетават някои от спецификите на индивидуалното консултиране, с тези на работата в група.

Какво включва:

 • 6 обучения по 2 учебни часа, веднъж на 10 – 14 дни (в рамките на до 3 месеца), на които можете да присъствате и онлайн. Групите са до 12 души.
 • 6 пакета с упражнения и тестове за самостоятелна дистанционна работа между обученията.
 • Индивидуален контакт с кариерен консултант по време на проекта Ви за получаване на напътствия, обратна връзка, отговори на въпроси, обмяна на размисли, впечатления, изводи и решения (предимно по мейл).

Програма (темите се разглеждат в съответния ден от програмата и се подкрепят с тестове и упражнения за самостоятелна работа):

 1. Какво е важно за мен, как се развива живота ми и какво искам да променя?
 2. Какво искам, харесвам и очаквам от една работа?;
  – Как да формулирам изискванията си към идеалната работа?
 3. Какво е специфично за мен – кои са моите силни-слаби страни, характерни черти, способности и умения?;
  – Как да откривам и променям пречещите ми убеждения и вярвания?
 4. Как изглежда идеалната за мен професия (моята карта на идеалната професия)?;
  – Как да събирам идеи за вероятно подходящи за мен професии?
 5. Как да оценя доколко дадена професия е подходяща за мен (доближава се до идеалната за мен професия)?;
  – Как допълнително да проучвам дадена професия?;
  – Какъв е моят предпочитан механизъм за взимане на ключови решения?
 6. Как да направя окончателен избор на професия?;
  – Как да си създам визия и стратегия за промяна в кариерата?;
  – Как да направя план за реализиране в избраната професия?

По време на проекта ще създадем заедно с Вас:

 • 2 Ваши личностни профила;
 • Списък с уникални за Вас критерии за избор на професия;
 • Чек-лист за определяне на процентите, в които дадена професия се доближава до идеалната за Вас професия;
 • Списък с вероятно подходящи за Вас професии;
 • План за реализиране в избраната от Вас подходяща професия;
 • Списък с водещите Ви ценности;
 • Карта с Вашите очаквания от отделните области на живота Ви;
 • Карта на идеалната за Вас професия;
 • Кореспонденция с напътствия, въпроси и съвети специално към Вас и Вашия проект за откриване на подходящата професия.

След приключване на проекта, Вие:

 • Ще имате яснота за това коя/кои професии се доближават до идеалната за Вас професия и как да се реализирате в нея.
 • Ще можете в бъдеще сами да преминете отново през процеса на избор на професия (при необходимост).

По-конкретно след проекта, Вие ще:

 • Знаете как да опишете идеалната за Вас професия;
 • Знаете как да откривате нови идеи за вероятно подходящи за Вас професии;
 • Знаете как да оценявате доколко дадена професия се доближава до идеалната за Вас;
 • Знаете какъв е Вашия предпочитан механизъм за взимане на важни решения;
 • Имате представа за водещите си ценности;
 • Имате визия за това какво очаквате от отделните области на живота си;
 • Знаете как да откривате и променяте онези Ваши убеждения, които Ви пречат (вътрешните пречки);
 • Знаете как може да се създаде план за смяна на професията.

Какви предимства има тази групова форма на индивидуално консултиране?

Karea-blog-Group-Consulting

 1. Среда – За времето на проекта, Вие се присъединявате към малка група от хора, които са в сходна ситуация (и по-вероятно знаят какво изпитвате) – можете да се отпуснете и да се почувствате разбрани.
 2. Опит – Като допълнение към работата с консултант (с неговия опит), ще получите и опита (впечатленията) на хора със сходен на вашия проблем. Например:
  – споделяне на позитивен, успешен опит, до който може да не сте достигнали още (вдъхване на увереност, че е възможно);
  – предпазване от негативен опит, вече преживян от други хора (осъзнаване на възможни пречки, рискове).
 3. Самостоятелност/Независимост – Поддържането на индивидуалния контакт с консултанта чрез предимно писмена форма, Ви дава възможност да го осъществявате от където и когато ви е удобно.
 4. Стимул – Работата в група дисциплинира и мотивира – това може да ни помогне да не отлагаме важната, но неспешна работа по търсенето на нашата най-подходяща професия и реализация, увличайки се по ежедневни задачи и предизвикателства.
 5. Финансова ефективност – за почти половината стойност на изцяло индивидуалния проект, се преминава през същите етапи на процеса му. Това става възможно благодарение на споделянето с другите хора на онези части от индивидуалната работа, които биха могли да се осъществяват в група.

Как да се включите?
Ако желаете да се включите и да започнете търсенето на своята подходяща професия с индивидуално консултиране в група, дайте знак, за да Ви ориентираме кога стартира следващата група и да уточним детайли по започването.
Ако имате допълнителни въпроси – на линия сме да им отговорим.

споделете тази публикация
Share