Месец на типологията на Майерс-Бригс: една инициатива на Кареа

Karea-blog-MBTI-campaign

През месец Май 2015 година, Кареа стартира ежегодна кампания “Себепознание за по-добри кариерни избори”, която се надяваме да стане и традиция.

Целта на кампанията е даде повод и начин за допълнително опознаване на нас самите и да осигури знание, което да ни помогне да живеем и правим избори спрямо истинското си аз.

Веднъж в годината, ще посвещаваме по един месец на някоя система за самопознание, която ползваме в кариерното консултиране и на която вярваме, че може да бъде полезна за опознаването ни и осмислянето на знанието за нас самите.

Тази година започваме с типологията на Майерс-Бригс и ще й посветим целия месец Май.

Какво точно представлява настоящата кампания?
В рамките на месец Май 2015, всеки който има желание, може да разбере като подарък от Кареа, какъв е неговия профил според типологията на Майерс-Бригс и да получи описанието му, както и отговор на въпроси, свързани с него и как да ползва това знание – отново като подарък.

Успоредно с  това, тук – на блога на Кареа, ще излезе поредица от публикации, представящи типологията – нейната логика, специфичното за нея и наши прозрения от дългогодишното й ползване (от 1999 г. насам). Също ще публикуваме в блога отговорите на по-често задаваните въпроси от участниците в кампанията, свързани с типологията, за да бъдат на разположение на всички.

Как да се включите в кампанията?
Всеки, който желае да разбере своя профил по типологията на Майрс-Бригс, е достатъчно да го заяви на office@karea-bg.com или на телефон (0887475410) и да остави контакт, на който да му изпратим въпросниците, с които определяме профила. След като ги получим попълнени, изчисляваме резултата и изпращаме описанието на получения профил.

След това, в рамките на месеца, всички свързани с получения профил въпроси, които възникнат в човека, може да бъдат зададени на office@karea-bg.com и ще получат отговор от нас.


Надяваме се инициативата да даде своята полезност на хората, които ще разберат своя профил, на тези, които ще научат като цяло за типологията, а също и на тези, при които инициативата ще е най-общо повод, да се замислят за себе си и живота си, за това как се чувстват и искат ли нещо да променят, за да се чувстват още по-добре.

Остана само да пожелаем успех на новата инициатива!