Допълнителните теми като част от кариерните консултации

Когато става въпрос за един проблем, всички знаем че той не може да се отдели изцяло и да се реши самостоятелно. Обикновено има допълнителни фактори и детайли, които го усложняват. Тепърва ще разказваме за случаи, при които кариерните проблеми са само мъничка част и за да се разрешат, следва да се извърви по-сериозен път.

Затова ние, като кариерни консултанти, се стремим да обогатим и поддържаме познанията си по различни теми, които може да се окажат важни за човека отсреща, така че да можем да бъдем максимално полезни.

Ето част от темите и областите познание, които сме установили, че е възможно да се обсъждат и да се споделя знание от страна на консултанта в процеса на работа в Кареа (по време на кариерна консултация):

– Работа с лични убеждения;
– Техники за управление на промяната;
– Управлене на процеса на взимане на решение;
– Техники за управление на стреса и за възстановяване;
– Подходи за автомотивиране;
– Работа върху приемане на другите, развиване на умение за разбиране на различна от нашата гледна точка;
– Управление на взаимоотношенията;
– Управление на конфликти;
– Техники за управление на времето и самоорганизиране;
– Създаване на нагласа за стратегическо мислене (изграждане на навик за проактивност и последователност);
– Принципи и подходи за личностно развитие;
– Изграждане на навик за конструктивно мислене;
– Трудова култура / зрялост (разбиране на процесите на пазара на труда и правилно отношение към взаимоотношенията работодател-служител).

Вероятно не изброяваме всичко, а и е невъзможно защото непрекъснато изникват нови теми, които се обсъждат по време на кариерните консултации.

Ние самите също надграждаме познанията си влизайки в дълбочина на някоя от темите или разширявайки диапазона си с нова. Всяка допълнителна капка знание ни помага да видим ситуацията на човека, с когото работим в още едно измерение и да му го покажем. Понякога точно това “отключва” проблема при човека, дава му различен поглед и го зарежда за действие. Удоволствието от всичко това е неизмеримо и неописуемо.

Страхотно е да си кариерен консултант!