September 12, 2018

курс “Нова посока в кариерата”

Тук ще откриете информация за курс “Нова посока в кариерата”. След като се запознаете с нея, на финала е важно да си отговорите на въпросите:

 • Дали е за мен?
 • Дали сега е моментът?
 • Каква форма да избера – като гост и като курсист (степен на въвлеченост в обучението)?

Какво включва курса?

 • Видеа с лекции, в които се предава нужната информация по дадената тема от програмата. Получават се преди съответния ден.;
 • Срещи-дискусия – с продължителност 1,5 ч., в които се обсъжда информацията от видеата – какво означава и как може да се приложи при хората от групата;
 • Работа между срещите – времето между срещите е около 2 седмици. За това време хората имат задачи за домашните и да се запознаят с видеата за следващия учебен ден. Работата между срещите може да се извършва:
  – Самостоятелно;
  – Съвместно с кариерния консултант – предимно чрез кореспонденция – за уточняване и за обратна връзка от попълнените домашни;
  – Заедно с кариерния консултант и с групата – създадена е възможност за групово обсъждане и попълване на задачите за домашно – с присъствието на консултант, който разяснява инструкциите на домашните и с хората от групата.

Как са разпределени темите по дни?

 • Ден 1: Живота ни “отгоре” и ниво на удовлетворение. Водещи ценности и обвързване с нашите цели. Лична мисия като обединител на посоката на целите ни.
 • Ден 2: Откриване, оценка и промяна на спъващите ни убеждения. Стратегии за справяне с различните ни страхове и притеснения. Подходи за излизане от криза и застой.
 • Ден 3: Самопознание и обобщение на важната информация за нас в критерии за избор на професия.
 • Ден 4: Подходи за извеждане на идеи за подходящи за нас професии (хипотези).
 • Ден 5: Запознаване с нашия инструмент за оценка на хипотези и прилагане върху възникналите идеи за професии. Как се прави уверен избор?
 • Ден 6: Планиране на подготовката за новата посока в кариерата ни. Как се прави план, съобразен с целта и с наличните ресурси?

Колко време ще отнема курса?

 • Общо период за провеждане – около 3 месеца.
 • Време в срещи:
  – 6 пъти по 1,5 ч. през около 2 седмици (т.е. общо 9 часа);
 • Време извън (между) срещите:
  – 6 пъти по около 7 ч., разпределени в около 2 седмици (т.е. около 1 ч. дневно, общо около 42 часа).

В резултат от курса:

 • Основна цел на курса – да достигнете до уверено решение за посоката на промяна на кариерата си.
 • Можете също да очаквате промени в няколко посоки:
  1. От прилагане на системата за кариерно консултиране;
  2. От работата по теми от областта Личностно развитие;
  3. От взаимодействието с хората от курса.

1. От работата по системата за избор на професия, ще си осигурите (ако сте курсист):

 • 2 личностни профила > 40 стр.
 • Материал с Ваши систематизирани отговори от > 50 упражнения;
 • Лична мисия или изявление за принос;
 • Списък с > 20 изисквания към идеалната за Вас работа;
 • Списък с > 30 подходящи за Вас професии;
 • Перосализиран инструмент за оценка на това доколко е подходяща за Вас дадена професия (чек-лист);
 • План за подготовка в избраната професия.

2. От темите за личностно развитие ще постигнете:

 • Схема на удовлетворението Ви във всяка от житейските сфери и цели за всяка от тях;
 • Водещите за Вас ценности;
 • Знание как да управлявате страховете и притесненията си;
 • Знание как да променяте пречещите Ви убеждения;
 • Знание как да излизате от потиснатостта и застоя;
 • Ще обмислите и опознаете собствения механизъм за взимане на решения и ще узнаете от какво зависи увереното взимане на решения.

3. От взаимодействието в групата на курса ще създадете:

 • Нови взаимоотношения;
 • Възможност за включване в Група за идеи с някои от хората от курса, след завършването му.

Важно, докато тече курса:

 • Да осигурите време (от ежедневието си) да мислите, извършвате упражненията;
 • Да не правите големи промени в живота си (за 3-те месеца на курса);
 • Да осигурите възможност да присъствате на срещите;
 • Да следите и поддържате желанието си да достигнете до решение / избор, който след това да доведе до промяна в кариерата Ви.

Какви са формите на участие в курса?

 • Курсист (Заплаща обучението си – 350 лв. наведнъж или на 3 месечини вноски (2х117 лв. и 1 х116 лв.).:
  – Възможност за присъствие на срещите на групата;
  – Получаване на домашни с упражнения и тестове и обратна връзка към тях;
  – Получаване на видеа-лекции към всяка среща;
  – Възможност за контакт с кариерен консултант по време на курса за въпроси и уточнения;
  – Получаване на създадени специално за човека:
  »» 2 личностни профила с > 40 стр. (на база 12 теста)
  »» Списък с > 30 идеи за вероятно подходящи за дадения човек професии;
  »» Списък с > 20 критерия отразяващи важните изисквания към подходящата за конкретния човек професия/реализация;
  »» Персонализиран чек-лист за оценка на това доколко дадена професия е подходяща за човека, който може да се ползва и в бъдеще;
  »» План за подготовка според конкретната цел и конкретната ситуация при човека.
  – Включване в затворената група на курса, където се споделят полезна допълнителна информация по темите в курса;
  – Възможност за включване (при желание) в срещите за групови обсъждания и попълвания на домашни.
 • Гост (няма финансови взаимоотношения с Кареа): Включва се като гост в курса, ако има незаписани места до горната граница на групата (12 души);
  – Възможност за присъствие на срещите на групата, т.е. участие в дискусиите (вж. програмата);
  – Включване в затворената група на курса, където се споделят полезна допълнителна информация по темите в курса.

Това беше представянето на курса. Ако имате вече отговор на трите въпроса (Дали е за мен?, Дали сега? и Под каква форма да се включа?), и сте готови да потърсите своята нова посока в кариерата, свържете се с нас преди началото на първия ден на курса.

споделете тази публикация
Share