Как да се подготвим за годишния разговор за оценка на изпълнението?

Karea-blog-job-evaluation-talk

Наближава края на годината. Ставаме все по-заети и често се замисляме за заслужена награда. Надяваме се на годишен бонус или повишение на заплатата. А дали въобще ще ни наградят? Ще забележи ли някой усилията ни?

Много от нас сме свикнали да оставяме грижата за нашето развитие на ръководството. Чували ли сте някой колега да се оплаква, че не му повишават заплатата, но на въпроса “Защо не говориш с шефа?”, да отговаря “Шефът сам трябва да се сети, не мога аз да му обяснявам какво трябва да направи за мен.”

А ръководителите понякога не забелязват. Лошото е, че един техен пропуск може така да ни разочарова, че при първа възможност да подадем молба за напускане. А от това никой не печели, затова по-добре да помислим как да ги подпомогнем в оценката на нашите постижения.

Какво представлява годишния разговор за оценка?

Това е среща с ръководител – формална или не толкова, която има за цел едно, повече или всички от следните неща:

– Разглеждане и оценка на работата ви през годината (най-общо или по критерии) – справяне, съдействие, принос и др.

– Разглеждане и оценка постигането на поставените ви цели и задачи.

– Обсъждане промяна в: позицията; обхвата на задачите; нивото на възнаграждение и др.

– Формулиране на нови предизвикателства пред вас и какво ви е нужно за постигането им – знание, опит, съдействие и др.

– Обратна връзка от ръководството към вас и от вас към ръководството

– Споделяне от ваша страна за нивото на удовлетворение от работата, екипа, условията, управлението, компанията

В много организации оценката се прави формално. Често отношението е “отбиване на номера”. Какво можем да направим? – можем да се подготвим добре за оценката и така да покажем отношението си. Това често променя отношението и на ръководителя. Е, ако не помогне, избирате вие – “Всеки ръководител заслужава хората си и всеки човек, щом е някъде, заслужава ръководителя си”.

Как да се подготвим?

Добре е преди да започнете с подготовката, да проучите как точно при вас протича оценката, какво включва срещата за оценка и на база какви критерии ще бъдете оценявани. Ако във фирмата ви има специален формуляр за оценка, ще можете в него да намерите информация за процеса и предмета на оценка. А ако нямате такъв – поговорете с колеги или с ръководителя.

Какво конкретно можем да направим?

Оценката е диалог между вас и ръководството, като темата сте вие самите. Затова най-общо можете да се подготвите заемайки собствена позиция, защото ако нямате – приемате тази на ръководството. Добре би било, ако имате и конкретни предложения, когато става въпрос за бъдещите ви цели, както и да подкрепите с конкретни примери оценката за досегашното ви спраявне.

Преди срещата за оценка:

– За всеки от критериите за оценка осигурете конкретен пример. Важно е този пример да е познат на ръководителя, така че да не се разказва, а само да се припомня. Ако ви липсват такива примери, помислете как да ги осигурите до предстоящата среща. Например знаете, че ще ви оценяват по критерия “съдействие и работата в екип”. Помислете през годината дали е имало случай, при който сте се проявил като добър съекипник – по своя инициатива да останете след работа, за да помогнете на колега или да дойдете през почивните дни, за да се довърши проект или да обучите колега на нещо без някой да ви го е възлагал.

– Решете какво искате да постигнете през следващата година. Важно е наистина да искате това нещо, да знаете защо го искате, какво очаквате от фирмата и какво сте готови да дадете. Например, може да искате да работите това, което правят колегите ви от другия отдел, или да работите много, за да заслужите увеличение с 30% на заплатата ви, или да поемете допълнителни задачи, свързани с новата информационна система и др.

– Опознайте себе си и онези неща, които са важни за вас, за да бъдете удовлетворен в работата. Забелязали ли сте, че за различните хора, различни неща са важни? За вас може да не е важно дали в офиса има кафе-машина, климатик и саксии с цветя, но за някои колеги да е много важно. Или това, че някой се оплаква от липсата на задружност и че не излизате всички заедно в обедните почивки да ви се струва неразбираемо. Но за вас да е важно какъв е монитора ви, как се отнася с вас ръководителя ви, какво е нивото на заплащане, дали ви включват при вземане на важни решеня и т.н.

– Запознайте се с формуляра за оценка и проиграйте процеса предварително – сам или с близък човек, който да ви изслуша и даде обратна връзка. Не оставяйте точки, по които да нямате становище. Постарайте се добре – става въпрос за вас и вашето развитие.

Успех!

Публикувано в сп. Офис асистент, автор Светлана Мутафчиева, Ноември 2007 г.