May 22, 2016

За контакти

За среща – лично, онлайн (Google Meet, Zoom, Viber) или с телефон, е най-добре да се свържете предварително (чрез телефон или мейл), за да може заедно с вас да я планираме и да получите изцяло полагащото ви се внимание.

Ако имате въпроси за възможностите за вашата подкрепа от Кареа, директно се свържете по телефон или мейл.

КОНТАКТИ

моб.: +359 887 475 410, Светлана Мутафчиева

e-mail: office@karea-bg.com, svetlana@karea-bg.com

адрес на управление: гр. София, ул. “Княз Борис I”, № 113

Данни за извършване на плащане към Кареа ООД

Банка: ОББ, Банков код: UBBSBGSF; Банкова сметка № BG13UBBS88881000950535; титуляр на сметката: Кареа ООД.