May 22, 2016

За контакти

За среща – лично или онлайн (скайп/телефон), е най-добре да се свържете предварително с нас, за да може заедно да я планираме и да Ви обърнем изцяло полагащото Ви се внимание.

Нашите контакти

e-mail: office@karea-bg.com, svetlana@karea-bg.com

моб.: +359 887 475 410, Светлана Мутафчиева

зала за консултации: гр. София, бул. Тотлебен, № 71-73

Данни за извършване на плащане към Кареа ООД

Банка: ОББ, Банков код: BUIBBGSF; Банкова сметка № BG13UBBS88881000950535