Работата отговаря ли на темперамента ни или как да ползваме знанието за профила си по Майерс-Бригс

Karea-blog-job-fits-temperament

Този пост ми хрумна след появата в интернет пространството на новопреведения онлайн тест за определяне на темперамента по Майерс-Бригс. Понеже това съвпадна с кампанията на Кареа, посветена на същото това определяне, първоначалното ми очакване беше, че рязко ще спадне интереса към кампанията. Но се случи точно обратното – започнаха да се обаждат хора, които искат да проверят дали резултатите от тестовете в Кареа ще съвпаднат с тези от онлайн теста и най-вече – да попитат какво да правят с тази информация, след като вече са я узнали.

Какво да правим след като узнаем профила си? В ролята си на кариерен консултант ще отговоря на този въпрос в контекста на изборите ни на професия. Така че променям въпроса на:

Как да “приведем” знанието за профила си в характеристики (изисквания) на подходящата за нас работа?

Ами, да започваме с отговарянето…

Може да се очертаят три подхода за изтегляне на важните за нас изисквания, според това към коя точно информация, свързана с профила ни се насочваме:

I. Първи подход
– оценяваме според предопределящите темперамента ни характеристики (т.е. доминиращите ни подходи към основните функции) – Екстроверт-Интроверт; Мислещ-Чувстващ, Сетивен-Интуитивен и Отсъждащ-Възприемащ. Например:

  • Работата позволява ли ми да се възстановявам съобразно темперамента си?

– дали е динамична и свързана с общуване (ако съм Екстроверт);
– осигурява ли уединение, спокойствие на тялото ми, т.е . да не се налага много движение и общуване с хора (ако съм Интроверт).

  • В работата предимство ли е начинът, по който взимам решения?

– дали решенията, водени от грижа, компромиси, проява на състрадание и разбиране са предимство (ако съм Чувстващ);
– дали е важно да се взимат обективни, безкомпромисни, придържащи се към установените закони и правила решения (ако съм Мислещ).

  • В работата предимство ли е начинът, по който възприемам информация?

– дали е важно да се търси и установява общата картина, общите тенденции, да се работи при липса на подробна информация и факти, да се ползва интуиция и въображение (ако съм Интуитивен);
– дали е ключово да се виждат малките детайли, несъответствия, да се борави с конкретика (с нещата), с факти и данни (ако съм Сетивен).

  • В работата мога ли да ползвам своя предпочитан начин за самоорганизиране?

– да нямам срокове, да не се налага прецизно планиране на действията и съобразяване със строг ред, да мога да действам спрямо стеклите се обстоятелства и да имам свободата да променям и адаптирам действията си към тях, да мога да се фокусирам върху тук-и-сега (ако съм Възприемащ);
– да гледам напред във времето, да предвиждам, планирам, да подреждам намеренията си и представата как ще се случат нещата предварително, да имам яснота за срокове и очаквания (ако съм Отсъждащ).

Ако ви стане интересно как са образувани въпросите и искате да се ориентирате още повече в логиката на четирите двойки характеристики, можете да разгледате и поста: “За 4-те аспекта на типологията на Майерс-Бригс или какво всъщност означава темперамента ни“.


II. Втори подход
– на база представянето на нашия профил, проверяваме дали тези описания са предимство в съответната работа. Например:

“Най-доволни са в професия, която удовлетворява както интуицията, така и чувствата им (емоционалността им). Възможностите, които ги интересуват касаят преди всичко хората. Интуицията им предлага нови подходи към проблемите, а емоциите им създават ентусиазъм, който възпламенява енергията. Интуицията, подкрепяна от емоциите може да бъде от огромна полза във всяка област, ако не бъде ограничена в рутинна работа. Те са независими и индивидуалисти, като се водят от собствени идеали и вдъхновения и ползват активно своята интуиция.” (откъсът е от описанието на ИНЧО)

– В работата ми има ли възможност да търся и прилагам нови подходи към проблемите?
– В работата ми цени ли се проявата на ентусиазъм?
– Работата ми включва ли голям процент рутинна работа?
– Работата ми позволява ли да проявявам своята склонност към независимост и индивидуализъм?
– В работата ми мога ли да се водя от собствените идеали и вдъхновения?
– В работата ми предимство ли е ползването на интуиция?


III. Трети подход
– запознаваме се с описанието на групата, към която принадлежи профила ни и проверяваме твърденията за нея дали са предимство в дадената работа:

Сега ще представя накратко четирите групи и как са произлезли, а след това ще демонстрирам как ползваме тази информация.

Идеята за групирането на 16-те профила в 4 групи идва от Дейвид Кърси (David Keirsey), който се счита за един от хората с най-сериозен принос към областта на личностното профилиране. При своите изследвания, той установява, че типовете с общи две от четирите скали на измерване имат сходни интереси, характеристики.

Така създава четири групи с общи двойки – Идеалисти (всички, които са Интуитивни и Чувстващи), Рационалисти (Мислещи и Интуитивни), Майстори (Сетивни и Възприемащи) и Пазители (Сетивни и Отсъждащи). Имената на групите, както и ключовите думи на всеки тип, ги задава Кърси. В интернет пространството се срещат различни имена и на типовете, и на групите, но начина на подреждането, въведен от Кърси – остава. Ето накратко как той определя всяка от групите:

Пазителите (The Guardians) е група на “търсещите сигурност”;
Майсторите (The Artisans) е групата на “търсещите усещане”;
Рационалистите (The Rationals) са “търсещи знание”;
Идеалистите (The Idealists) са “търсещи идентичност”.

Ще дам пример отново с извадка от текст и формулиране на въпроси, на база този тест като съм ползвала описанието на групата на Идеалистите: “На работното си място Идеалистите имат един много специфичен талант: привлича ги и могат да направят чудеса в набирането, обучението, развиването, напредването и насърчаването на другите. Със своята интуиция по отношение на хората, с интереса си към човешкия потенциал и с жаркия си ентусиазъм Интуитивно-Чувстващите типове грейват, когато се залавят за работа да намерят квалифицирани служители, да ги доведат до правилната им длъжност и да им помогнат да се развият в тяхната кариера. Не само в бизнеса, но и в училище, личностното развитие за Идеалистите е областта, в която те са естествено добри и успешни в повлияването върху развитието и съзряването на другите. Преподаването, съветването, беседването и обучаването им идват отръки и са много подходящи за тях. Дори без много формално обучение, Интуитивно-Чувстващите типове изглеждат способни “да говорят така, че другите да заслушат, и да слушат така, че другите да заговорят” – независимо от пола и възрастта на тези други.”

– Работата ми включва ли някоя от действията и дейностите: набиране, обучение (преподаване), развиване, съветване, беседване, насърчаване на другите в напредъка им (повлияването върху развитието и съзряването на другите);
– Работата ми засяга ли областта  (в сферата ли е на) Личностно развитие?
– В работата предимство ли е умението “да говорят така, че другите да заслушат, и да слушат така, че другите да заговорят“?

Това беше третият подход с насоки как да проверим дали дадена работа отговаря на нашия темперамент. Опитайте поне с един от подходите, а най-добре – и с трите. Информация за отделните профили можете да откриете в изобилие в интернет, можете да се обърнете и към Кареа или да ползвате описанията на страницата с онлайн теста.

Ако установите, че сте избрали съзнателно или не работа, която отговаря в голям процент на вашия темперамент, поздравления – това вероятно ще ви даде спокойствие и сигурност и повече готовност да инвестирате в навлизането и овладяването на професията.

Какво правите, ако няма съвпадение или разликите са твърде големи? Отговорът на този въпрос е малко по-дълъг, затова ще го отделим в друг пост.

Успех!

В тази статия е използвана информация за четирите групи от: http://www.personalitypage.com/html/four-temps.html