May 22, 2016

Програми за избор на професия

Pexels_Alex-Kinkate
снимка: Alex Kinkate, Pexels

Търсенето и откриването на това коя би била подходящата за вас професия се реализира в Кареа чрез две програми – УСТРЕМ и КОМФОРТ.

Общото между програмите е, че следват системата на Кареа за откриване на подходящата професия, създадена през 2007 г., през която са преминали стотици хора, търсещи отговор на въпроса “Коя е професията за мен?”.

Различното при програмите е в това как се преминава през проекта. Разгледайте описанието им по-долу, за да се ориентирате най-общо коя от тях е подходяща за вас, а на първата ни среща ще изберем заедно и по-прецизно вашата програма.

ОСНОВНА ПРОГРАМА “УСТРЕМ”


Какво ви очаква в тази програма? Стегнатост. Целенасоченост. Оптимална бързина.

Ясни стъпки и инструкции за преминаване през процеса. Фокусирано внимание върху проекта, който става временно доминанта в живота ви. Едно по-интензивно преживяване и потапяне в процеса, така че бързо и качествено да достигнете до желания резултат.

Тази програмата е подходяща за вас, ако:

 • Ако имате вече отношение към темата за избор на вашата подходяща реализация – мислели сте, извели сте свои идеи за вероятно подходящи професии за вас, развивали сте своето самопознание за това кои сте, какво искате, очаквате, харесвате в една реализация;
 • По-скоро имате нужда от структура и конкретни наставления, отколкото от по-цялостно обгрижване и отделяне на по-пространно време за разговори по време на проекта;
 • Ако сте човек, който цени най-вече възможността за стегнатост и бързината в проекта.

Какво ще се случи с вас по време на проекта?

 • Ще преминем заедно през 6-те стъпки на системата за избор на професия в 6 индивидуални консултации от 90 до 120 мин.;
 • Ще получите задания за самостоятелна работа между срещите, съдържащи 12 личнстни теста и над 40 упражнения и др.;
 • Ще повишите самопознанието си и ще се свържете по-добре със себе си и това, което искате. Ще се структурират настоящите ви размисли, идеи, желания, очаквания, притеснения;
 • Ще получите обобщение с най-важното за подходящата за вас професия, под формата на списък от отделни твърдения, което се базира на събраната за вас информация за личността ви, за нуждите, предпочитанията, възможностите и очакванията ви;
 • Ще се сдобиете със списък от подходящи за вас професии, които стъпват върху списъка с ключовото за подходящата за вас реализация;
 • Ще получите насоки как да анализирате подходящите за вас реализации от списъка с професии, за да направите своя окончателен избор;
 • Ще добиете яснота за предстоящите ви стъпки за реализиране в избраната от вас професия, което съвместно с вас ще оформим като вашите Стратегия и План за реализиране.

Какво ще направите и получите по време на тази програма?

 • 12 личностни теста, 40 упражнения; 2 личностни профила от около 30 страници;
 • Списък с около 30 персонализирани критерии за избор на подходящата професия;
 • Списък с около 20 вероятно подходящи за вас професии (реализации) предложени от консултанта;
 • Една допълнителна консултация с консултанта за обсъждане на конкретни професии или други въпроси, свързани с направата на избор;
 • Стратегия и План за реализиране в избраната от вас професия, съдържащ ясни стъпки, съобразен със силните страни и житейската ситуацията при вас;
 • Допълнителни препратки към информация или специалисти, както и онлайн материали, свързани с темите на разговор по време на целия проект;
 • Възможност за общуване с консултанта и във времето извън срещите.

Какво още ще получите, след като завършите тази програма за избор на професия?

 • 2 онлайн подарък-консултации за преглед на постигането на плана за реализиране – обичайно на 3-ти и 9-ти месец след приключването на проекта ви;
 • Възможност за индивидуални (с конкултанта) или групови (заедно с други клиенти на Кареа) занимания за преглед на постигнатото и адаптиране на плана ви за реализиране;
 • Възможност за включване в общност за подкрепа на кариерното и личностното развитие с настоящи и предишни клиенти на Кареа;
 • Възможност за включване в Групи за идеи, в която се обмислят съвместно и се дават разнообразни идеи за справяне с дадени предизвикателства (трудности, нужди, желания и т.н.), които са ваши или на друг участник. Групата включва настоящи и предишни клиенти на Кареа.

Цена на ПРОГРАМА “УСТРЕМ”: 780 лв. или на 2 части по 390 лв. (или на 3 части по 260 лв.)

РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА “КОМФОРТ”


Какво ви очаква в тази програма? Комфорт. Обгрижване. Спокойно темпо.

С време за всичко, което се появи като въпрос или тема. С достатъчна допълнителна подкрепа при правенето ви на избор на професия в края на проекта. Върви се спокойно, но устойчиво към крайния резултат. Времето не притиска темпото. Проектът върви успоредно с настоящия ви живот, без компромиси и натиск върху други негови аспекти. Консултантът е до вас през цялото време, когато имате нужда от него.

Тази програма е подходяща за вас, ако:

 • Имате нужда от по-цялостно обгрижване и отделяне на по-пространно време за разговори, успоредно с преминаването през определените стъпки на проекта. Защото вие сте човек, който цени най-вече възможността за спокойно темпо с време за повече обсъждане на всички възникнали ви въпроси и допълващи теми в проекта;
 • Ако не сте имали досега причина да мислите целенасочено по темата за избор на подходяща за вас професия, нямате идеи за вероятно подходящи професии, не сте се имали възможност да отделяте време за това да си отговаряте на въпроси свързани с личността си, какво искате, очаквате, харесвате в една реализация;
 • Ако сте мислили по темата избор на професия и сампознание, но сте достигнали до твърде много информация за вас, за нуждите ви, за очакванията и т.н., която не сте имали повод до момента да структурирате и обобщите.

Какво ще се случи с вас по време на проекта?

 • Ще имате достатъчно време с консултанта за разговори и обсъждане на притеснения, специфични обстоятелства при вас и други възникнали ви въпроси по време на проекта.
 • Ще бъде обърнато подробно внимание и ще се структурират настоящите ви размисли, идеи, желания, очаквания и др.;
 • Ще повишите самопознанието си и ще се свържете по-добре със себе си и това, което искате.
 • Ще получите обобщение под формата на списък от отделни твърдения с най-важното, което има отношение към подходящата/идеалната за вас реализация;
 • Ще се сдобиете със списък от подходящи за вас професии, които стъпват върху списъка с ключовото за вас и подходящата ви реализация;
 • Заедно с консултанта ще наравите анализирането на подходящите за вас реализации от списъка с професии, за да достигнете по-уверено своя окончателен избор;
 • Ще получите допълнителна подкрепа за направата на избор чрез по-голямото опознаване на вероятно подходящите за вас професии под формата на възможност за среща със специалист, който се е реализирал в дадена професия, а също ще получите доклад с по-детайлна информация за дадената обмисляна от вас професия;
 • Ще добиете яснота за предстоящите ви стъпки за реализиране в избраната от вас професия, което съвместно с вас ще оформим като вашите Стратегия и План за реализиране.

Какво ще направите и получите по време на тази програма?

 • Ще преминем заедно през 6-те стъпки на системата за избор на професия в 6 индивидуални консултации от 90 до 120 мин.;
 • Ще получите задания за самостоятелна работа между срещите, съдържащи 12 личностни теста и над 40 упражнения и др.;
 • Ще получите два личностни профила, на база тестовете, от около 40 страници;
 • Ще имаме 2 допълнителни индивидуални консултации от 90 до 120 мин. за разяснения, необходима подкрепа;
 • Доклад от 30 страници за Хюман дизайн профила ви (ако имате желание и интерес към темата);
 • Материал от 20 страници за специфичното за вашата ос – северен-южен възел (насоки за посоката на живота, според позицията на Северния лунен възел) – (ако имате желание и интерес към темата);
 • Една допълнителна среща с консултанта за разглеждане на Хюман дизайн профила, дискутиране на Северния лунен възел, както и разглеждане на вашата рождена карта (ако имате желание и интерес);
 • Списък с около 30 персонализирани критерии за избор на подходящата професия;
 • Списък с около 20 вероятно подходящи за вас професии (реализации) предложени от консултанта;
 • Консултанта ще направи за вас проучвания-доклади за до 4 от водещите за вас професии
 • Ще имате възможност за до 2 срещи със специалисти от водещите за вас професии;
 • Една допълнителна консултация с консултанта за обсъждане на конкретни професии или други въпроси, свързани с направата на избор, самоопознаване, справяне с вътрешни пречки и др.;
 • Стратегия и План за реализиране в избраната от вас професия, съдържащ ясни стъпки, съобразен със силните страни и житейската ситуацията при вас;
 • Ще получите допълнителни препратки към информация или специалисти, както и онлайн материали, свързани с темите на разговор по време на целия проект;
 • Възможност за общуване с консултанта и във времето извън срещите.

След приключване на проекта за избор на професия, ще получите също:

 • 3 онлайн подарък-консултации за преглед на постигането на плана за реализиране – обичайно на 2-рия, 8-мия и 12-тия месец след приключването на проекта и стартирането на плана;
 • Възможност за индивидуални (с конкултанта) или групови (заедно с други клиенти на Кареа) занимания за преглед на постигнатото и адаптиране на плана ви за реализиране;
 • Подарък – първото посещение на едно от груповите събития за преглед на постигнатото и адаптиране на плана за реализиране;
 • Възможност за включване в общност за подкрепа на кариерното и личностното развитие с настоящи и предишни клиенти на Кареа;
 • Възможност за включване в Групи за идеи, в която се обмислят съвместно и се дават  разнообразни идеи за справяне с дадени предизвикателства (трудности, нужди, желания и т.н.), които са ваши или на друг участник. Групата включва настоящи и предишни клиенти на Кареа.

Цена на ПРОГРАМА “КОМФОРТ”: 960 лв. или на 3 части по 320 лв. (или на 4 части по 240 лв.)


Ако имате въпроси по програмите, с които да изберете подходящата за вас реализация, ще се радвам да ги обсъдим в първоначалната ни среща с вас.