May 22, 2016

Програми за избор на професия

Karea-site-our-programmes

Търсенето, откриването и подкрепата за реализирането в избраната от Вас подходяща професия е систематизирано при нас, в Кареа, в четири различни програми от последователни стъпки, през които преминавате, заедно с Вашия консултант. Програмите постигат еднакъв резултат, но са изградени спрямо различни по-специфични нужди. Разгледайте описанието им по-долу и се ориентирайте най-общо коя от тях ще е най-подходяща при Вас, а на първата ни среща ще изберем заедно и по-прецизно Вашата програма.

Разширена програма – Тази програма би била подходяща за Вас, ако искате да подсигурите максимално добре избора си и предпочитате да имате подкрепата и външната гледна точка на консултанта Ви през целия процес. По време на тази програма заедно с Вас ще направим и достигнем до:

 • 8 индивидуални консултации, в продължение на 3 месеца;
 • 12 личностни теста, 40 упражнения, 2 личностни профила;
 • Списък с около 30 персонализирани критерии за избор на подходящата професия;
 • Списък с около 20 подходящи за Вас професии предложени от нас;
 • До 3 проучвания-доклади за водещите за Вас професии или до 3 срещи със специалисти от водещите за Вас професии;
 • План за реализиране в избраната професия.

Базова програма – Тази програмата би била подходяща за Вас, ако имате по-голям трудов опит и  можете лесно да се ориентирате за съдържанието на непозната професия, пренасяйки опит. Също така – ако предпочитате самостоятелно да проучвате и се срещате със специалисти, за да си подпомогнете избора на професия, а от консултанта очаквате да бъде с Вас само докато достигнете до идеи за една или няколко най-подходящи за Вас професии.

 • 6 индивидуални консултации, в продължение на 3 месеца;
 • 12 личностни теста, 40 упражнения, 2 личностни профила;
 • Списък с около 30 персонализирани критерии за избор на подходящата професия;
 • Списък с около 20 подходящи за Вас професии предложени от нас;
 • План за реализиране в избраната професия.

Курс по Базова програма – Това е програма, която следва стъпките, темите и постига целите на Базова програма, но като реализиране съдържа индивидуално консултиране и работа в група. Целта тук е да се ползват някои от спецификите на индивидуалното консултиране и тези на работата в група.
Програмата ще е подходяща за Вас, ако притежавате дисциплината да работите самостоятелно и изразявате мислите си писмено, ако цените работата в група.

 • 6 обучения по 2 учебни часа, веднъж на 10-14 дни  (в рамките на до 3 месеца), на които можете да присъствате и онлайн. Групите са до 12 души.
 • 6 пакета с упражнения и тестове за самостоятелна дистанционна работа между обученията (12 личностни теста, 40 упражнения, 2 личностни профила).
 • Списък с около 30 персонализирани критерии за избор на подходящата професия;
 • Списък с около 20 подходящи за Вас професии предложени от нас;
 • План за реализиране в избраната професия.
 • Индивидуален контакт с кариерен консултант  по време на проекта за получаване на напътствия, обратна връзка,  отговори на въпроси, обмяна на размисли, впечатления, изводи и решения (предимно по мейл).

Вижте повече за този подход (индивидуално консултиране в група) и какво включва програмата му.

Подкрепяща програма – Програмата би била подходяща за Вас, ако вече сте преминали през някоя от основните три програми (Разширена, Базова или Смесена) и ако предпочитате да продължите да ползвате подкрепата на консултанта Ви чрез неговия опит и напътствия, при планирането и осъществяването на Вашите конкретни действия за реализирането на плана Ви.

 • 3 срещи – Обсъждане на въпроси, генериране на идеи; Подкрепа при взимане на решение по допълнителни въпроси; 3 месечни плана, детайлизирани по седмици с конкретни задачи;
 • 3 часа работа на консултанта извън срещите за събиране на необходима информация, проучване или техническа обработка на материали;
 • Информация и знание, които са необходими при осъществяването на стъпките за този период – устни инструкции или достъп до материали на Кареа;
 • 3-месечен достъп до нас по мейл или телефон за обсъждане или заявка на Вашите нужди в процеса на постигане на Вашите цели и задачи към тези 3 месеца.

Групи за идеи – много силна комбинация от индивидуална подкрепа на кариерния консултант и подкрепата на група от хора, които имат или са имали сходни предизвикателства. Отново предимство е редуцираният бюджет, освен плюсовете на работата в група. Друго преимущество е възможността да се включвате и оттегляте от групите в моментите, когато имате нужда (дори и това да бъде след седмица, половин година, две години и т.н.)

Допълнителни детайли по съдържанието на програмите ни, тяхната себестойност и възможностите за започването им можем да обсъдим с Вас на първата ни среща.