Кои може да са най-силните ми мотивационни котви по Едгар Шейн?

Karea-blog-anchors-types

Кампанията на Кареа влиза във втората си половина и е време да разкажа малко повече за инструмента, който тази година ползваме, за да подпомогнем хората в тяхното самопознание. С други думи, в този пост ще разкажа за това какво представляват Мотивационните котви на Едгар Шейн и ще дам кратко описание на всяка една от котвите, така че да можете да се ориентирате кои биха били вашите най-силни котви.

Започваме с автора – Кой е Едгар Шейн?
• Едгар Д. Шейн (Edgar D. Schein) е роден през 1928 година в САЩ.
• Следва в Чикагския университет; в Университет Стандфорд взема магистърска степен по психология, а в Харвард – защитава докторска степен по Социална психология.
• Известен е с принос към областите: организационно развитие, кариерно развитие, организационна култура, корпоративна култура и др.
• Реализацията му е в посоките: преподавател в университет, изследовател, организационен консултант и автор на редица книги.

Как възниква идеята за “котвите”? – Шейн е в основата на изследване по темата “Как еволюират управленските кариери и как хората учат ценностите и процедурите в организациите си”.

• Проучването стартира в начало на 1961 г. с 44 студента – магистри по мениджмънт. То включва тестове и интервюта по време на следването, 6 мес., 1, 5 и 10 год. след завършването им.
• Фокус на изследването е как хората са правили ключовите си избори в кариерата и как са се чувствали при всяка промяна.
• Очертани тенденции – когато участниците са се опитвали да работят в професии, в които усещали, че не им подхождат, те са чувствали, че нещо ги “дърпа” назад към работи, които повече им прилягат. Оттук възниква и метафората за “котва” на кариерата.
• Шейн извежда по емпиричен път осем различни котви.

Какво представляват котвите?
• Това е класификация от осем типа определения за това какво може да е водещо в една кариера при даден човек.
• Принадлежността / самоопределянето / ориентирането към една или друга котва зависи най-вече от нашите лични:
– Ценности и приоритети;
– Конкретни убеждения в теми като: какво за мен е успехът в кариерата, какво е работата, работенето, приносът, удовлетворението и т.н.;
– Ориентацията на мотивацията ни – какво лично нас ни мотивира, зарежда, ентусиазира.

Кои са “котвите”?

TF – Техническа / Функционална компетентност
GM – Обща управленска компетентност
AU- Автономност / Независимост
SE – Сигурност / Стабилност
EC – Творческо предприемачество
CV – Чувство за полезност / Посветеност на кауза
CH – Чисто предизвикателство
LS – Стил / Стандарт на живот

Следва кратко представяне на всяка от осемте котви:

Техническа / функционална компетентност (TF)
• Хората с водеща такава котва се стремят да са истински добри в едно нещо и ще положат максимални усилия, за да станат експерт / гуру в него;
• Харесват им предизвикателства, в които да могат да използват експертните си познания и умения, извършвайки работата коректно и много по-добре от всички останали.

Обща управленска компетентност (GM)
• Тези хора биха искали и обикновено се стремят да станат ръководители;
• Те харесват разрешаването на проблеми и взаимодействието с / управлението на други хора;
• Колкото повече отговорност поемат (им се гласува), толкова по-добре и реализирани се чувстват.

Автономност / Независимост (AU)
• Тези хора имат една основна нужда – да си определят сами правилата на работа. Това включва свободата на избора кога как и доколко ще извършват дадени действия;
• Обикновено предпочитат да работят сами (за себе си) или самостоятелно, ако са част от компания / екип;
• Избягват всякаква форма на дългосрочно обвързване, която би ограничила чувството им за лична свобода.

Сигурност/ Стабилност (SU)
• Тези хора се стремят към реализиране на кариера, която се характеризира с минимални промени и поемане на рискове;
• Обикновено търсят голям, надежден работодател и остават максимално дълго с него;
• Много усърдни в работата в името на това, да не се наложи да я напуснат. Понякога се насочват към странични заместващи усилия за гарантиране на оставането им на работа.

Творческо предприемачество (EC)
• За тези хора ключовата нужда е разнообразието в комбинация със стартирането / създаването на нещо. От това зависи мотивацията им, защото бързо се отегчават и “заспиват” в еднотипни задачи;
• Обикновено се насочват към проектно-ориентирани дейности;
• Разполагат с необходимия ентусиазъм, за да се впускат в непознати и нови за тях начинания, които ще развият възможностите им. Учат се в движение.

Чувство за полезност / Посветеност на кауза (CV)
• Ключова нужда – смисъл и личен принос от тяхната работа. Важно им е да знаят, че работят за нещо стойностно и да виждат собствения си принос в цялото;
• Търсят организации, които отговарят на собствените им ценности. Биха напуснали работодателя, ако са принуждавани да престъпят ценностната си система, т.е. лоялни са към ценностите си, не към компанията;
• Усещането за полезност и принос към нещо стойностно е извор на ентусиазъм при тях.

Чисто предизвикателство (CH)
• Това са хора, които обикновено търсят непрекъснати стимули и трудни проблеми, с които да се захванат;
• Важно им е да имат усещането за състезание, да се измерват резултатите на всички и да се отдава нужното според постигнатото;
• Такива хора ще сменят работата си, ако им стане скучна (без “тръпка”). Кариерата им обикновено е много разнообразна като отделни професии, към които избират да се насочват.

Стил / Стандарт на живот (LS)
• За тези хора работата е една част от живота им и обикновено очакват от нея да се впише и допринася за останалото, а не да правят компромиси в нейно име;
• Търсят баланс между работата и личния живот. Една от основните роли на работата за тях е да им осигури желания от тях стандарт на живот;
• Предпочитат дългите отпуски и ваканции, в които да реализират личните си желания (екскурзии, почивки, забавления, време със семейството и т.н.).

Как е? Разпознахте ли водещите си мотивационни котви? Ако изпитвате колебание и искате да сте сигурни, включете се в кампанията ни до края на месец Май 2016 и направете като подарък от нас теста за определяне на водещите ви котви. Освен резултата за нивата на влияние, изпращаме и подробно описание на водещата мотивационна котва. Разбира се, и след тази кампания ще продължим да прилагаме инструмента като част от нашата методология за избор на професия, както е от 2007 година насам.

Ако вече знаете коя/кои са водещите мотивационни котви – можете да се запознаете със следващия пост, в който ще разкажем за това как да приложите знанието за водещата мотивационна котва, така че да направите реализацията си по-удовлетворяваща за вас.

До скоро!