May 22, 2016

Първа среща

Karea-site-First-meeting

Първата ни среща с Вас ще бъде опознавателна, без да има статут на консултация.

Целта й е да се запознаем по-детайлно със ситуацията при Вас – какво е желанието или нуждата Ви, какви са предизвикателствата и затрудненията, които изпитвате. Обсъждаме след това доколко можем да сме Ви полезни с нашите програми и можем ли да работим заедно за постигане на желаната Ви цел.

Срещата продължава около 30 минути и е безплатна. Може да бъде проведена и онлайн. Тази среща можете да уговорите по телефон или мейл.

споделете тази публикация
Share