May 22, 2016

Първа среща

Първата ни среща e опознавателна, без да има статут на консултация.

Целта й е да се запознаем по-детайлно със ситуацията при вас – какво е желанието или нуждата ви, какви са предизвикателствата и затрудненията, които изпитвате. Обсъждаме след това доколко можем да сме ви полезни с нашите програми и можем ли да работим заедно за постигане на желаната ви цел.

Срещата продължава около 30 до 50 минути и е безплатна. Може да бъде проведена и онлайн. Тази среща можете да уговорите по телефон или мейл.