Какво е важно да разберем за себе си при избор на професия и реализация

Съществуват различни подходи в кариерното консултиране (или т.нар. професионално ориентиране) при определяне на това коя професия е подходяща за даден човек. Основно разликата произлиза от различните въпроси, чиито отговори се търсят и в послествие – определят избора.

Някои тръгват от това “Какво може и знае” човека, изследват неговите реални знания, умения, таланти и т.н.

Други търсят отговора на въпроса “Какво има” като се опират на конкретна информация – какви дипломи и сертификати има, какъв опит има, какви препоръки може да покаже, допълнителни квалификации, награди и т.н.

Трети се концентрират върху това “Какъв е” човекът. Изследват характерни особености, темперамент, ценности, начин на мислене, светоглед, отношение към различни неща.

Съществува и четвърти подход – на база отговор на въпроса “Какво иска”. Това включва “какво за човек означава успех”, “как си представя работата”, “какво е важно”, “какво очаква” и т.н. От изброените дотук подходи, този е най-силен, защото гарантира нещо много важно за човека – неговата удовлетвореност, щастие и усещане за успех.

В Кареа достигнахме и до още една опорна точка, която може да помогне при избора на професия – отговорът на въпроса “Защо съм”. Това е личното призвание, мисия, някои хора го наричат съдба. Независимо от названието тук се търси отговор на въпроса “в какво вярваме или знаем, че е нашето призвание / принос за живота, хората или изобщо”. При нас, в Кареа, се разработи и прилага една специална система от упражнения, с помощта на която лесно и конкретно може да се изведе този отговор, в случай, че има желание да бъде търсен.

Ето го и накратко подходът на Кареа при търсене на професия: Ние вярваме, че всички отговори на посочените по-горе въпроси са важни при избора на професия, затова след като отделим време, за да ги намерим, ние определяме пресечната им област и точно там търсим професията, достойна за даден човек. Така тя отговаря едновременно на неговите умения, знания, характер, очаквания и е в хармония с неговото усещане за призвание.

В същото време, даваме най-голям приоритет на отговорите, свързани с това, което иска човека, защото смятаме, че “Всичко може да се промени, стига човек да го е поискал”. Ние вярваме, че истинското желание дава сили за промяна и упорство за успех. Тогава можем да определим какво да променим в себе си, за да го постигнем и сме готови да положим усилия. Ето защо първата и основната задача при търсене на подходяща професия / реализация в Кареа е намирането на истинското “Какво искам” на човека.

настоящият текст е част от съдържанието на първия сайт на Кареа (април 2007 година)