Как да приемаме чуждото мнение?

Karea-blog-priemane-mnenie

Всекидневно ние получаваме всякакви оценки за работата и поведението си в офиса. Някои са от колегите ни, други от шефовете, едни са положителни, други отрицателни. Те обаче винаги може да са ни полезни, стига да знаем как правилно да ги използваме.

Как да приемаме ефективно обратните връзки, съветва Светлана Мутафчиева, кариерен консултант в “Кареа”.

Обратната връзка е информация или оценка за ефекта, който поражда нашето поведение или резултата от нашето действие. Консултант от „Кареа” (www.karea-bg.com) обяснява, че тя е нашето огледало. Често дадена ни от ръководител, тя е свързана с конкретни препоръки. Когато ни се дава от колега, тя не винаги е свързана с конкретно наше качество и развитието му, а с отношенията ни с другите, с нашето поведение спрямо тези, с които работим и мястото ни в колектива.

Обратната връзка е два вида – негативна или позитивна. Негативна е, когато е свързана с конкретно нещо, което да променим в обратната посока. Тоест ако винаги закъсняваме – да спрем да го правим. Положителна е, когато цели да поощри вече направена промяна или да затвърди дадено поведение. Например, ако винаги идваме навреме на работа и шефът ни отбележи, че това е страхотно и да продължаваме в същия дух.

Защо се дава (обратна връзка)?

Светлана Мутафчиева подчертава, че много често обратната връзка е естествена реакция. Тя не е обмислена или предварително планирана, а просто рефлекс на наша постъпка. Важно е да осъзнаем, че обратната връзка винаги е полезна, защото във всички случаи може да има градивен ефект върху нас. Тя може да идва от наш ръководител, като желание да подобрим поведението си в службата, или от наш приятел, като съвет, за да не се изложим в дадена ситуация. И в двата случая това е за наше добро. Разбира се, има хора, които ни критикуват за нашето поведение, само за да ни унижат, но ако реагираме правилно и без емоции, дори и от такава ситуация ще извлечем само позитиви.

Непечеливша реакция

Според кариерната консултантка има два типа реакции при получаване на обратна връзка. Едните са печеливши, а другите непечеливши. Непечелившите са:

– да се притесним – когато приемем критиката и това ни депресира. Така само блокираме, ставаме още по-несигурни и все по-лошо се справяме с работата си. Трябва да осъзнаем, че обратната връзка цели да ни покаже нещо, което не правим както трябва, и което можем да променим, а не да ни обвини и унижи.

– да приемем нещата лично – много често при съвет или критика, ние реагираме прекалено емоционално. Отхвърляме чутото и се съсредоточаваме само върху това, че даден човек ни казва негативни неща. При тази реакция губим, защото реагираме като малки деца и не искаме да приемем другата гледна точка и да осъзнаем, че не всичко е според собствените ни критерии.

– да отговорим с агресия – ако се обидим от дадена оценка и веднага отговорим на другия, че той не е по-добър от нас и започнем да му изтъкваме неговите негативни качества, ще създадем нездравословна работна среда. Винаги, когато приемаме обратна връзка, трябва да сме спокойни и да не реагираме остро, защото само ще си развалим отношенията с околните. Дори и казаните думи да ни засегнат, е най-добре да останем спокойни. Ако ние също имаме забележки към другия, е най-добре да му ги кажем, когато той е спокоен, а не като отговор на неговите критики.

Печеливша стратегия

Когато реакциите са прекалено емоционални, те винаги са непечеливши, защото се губи основната цел на обратната връзка – да ни накара да се замислим над нещо, което можем да променим, за да станем самите ние по-добри. Правилната стратегия е да се замислим, че няма безгрешни хора, както и безгрешно поведение. Както и че можем да променим всичко от нашето поведение, стига да искаме и да знаем какво точно да променяме. Обратната връзка е силен инструмент за това да разберем кое е точно това. Важно е да осъзнаем, че обратната връзка винаги е в наша полза, защото благодарение на нея ставаме по-добри, по-успешни и по-уважаващи себе си хора. Защото всяко нещо, за което ни критикуват днес, променено навреме, престава да ни е проблем. От обратната връзка има полза и за тези, които ни я дават, защото ако те са разбрали нещо грешно за нас, можем да реагираме навреме и да оправим недоразумението. Полза има и за целият колектив, защото така се създават отношения на разбирателство и съотборност. Когато всичко се казва очи в очи и с подходящ тон, хората си имат доверие и работят по-лесно заедно.

7 стъпки към успеха

За да се възползваме истински от обратната връзка може да се придържаме към следните седем стъпки, предложени от Светлана Мутафчиева.

1. Да оставим настрани емоциите, защото те са като замъглено стъкло, което ни пречи да виждаме действителността. Без емоциите, ще можем да се видим отстрани, да се погледнем с други очи и да научим много за себе си.

2. Да се вслушаме в обратната връзка. Важно е да се замислим какъв е смисълът, защо ни казват това, какво точно искат да ни кажат. Добре е да се опитаме да слушаме отвъд думите и да не се хващаме за първата реакция, която изказването буди в нас. Трябва да търсим дълбочината на чуждото мнение.

3. Да зададем въпроси, ако не сме разбрали критиката или съвета. Важното е въпросите да са конкретни и да са зададени със спокоен тон. Те не бива да целят да се заяждаме с другия или да го уличаваме в грешка, а наистина да са въпроси, които могат да ни помогнат по-добре да осъзнаем проблема и да се справим с него.

4. Да обясним, че ще се замислим върху чутото. Дори и да не сме съгласни с критиката, да не спорим. Успешната формула е да обещаем да помислим върху мнението и едва след това да поговорим отново по темата при нужда.

5. Да благодарим за обратната връзка и да покажем с думи и поведение, че сме доволни от това, че другият мисли за нас и иска да се развиваме. Можем дори сами да търсим обратни връзки и да насърчаваме околните да дават оценки за работата и поведението ни. Важно е, обаче, да не търсим само положителни оценки, а да ценим и отрицателните.

6. Наистина да помислим върху обратната връзка на спокойствие и да поразсъждаваме какво можем да променим в поведението си.

7. След време, след като сме поработили върху поведението си, пак да попитаме същия човек за преоценената му оценка.

Трябва да не забравяме да се фокусираме не върху това, че днес сме допуснали грешка, а че ако се замислим и навреме променим нещата, утре ще сме по-добри, по-самоуверени и по-справящи се.

Публикувано в сп. Всичко за Жената, м. Април, 2008 г.
автор Бела Чолакова по материали на Светлана Мутафчиева