От лична мисия към основни житейски цели

Личната мисия сама по себе си не дава директен отговор на въпроса с какво да се занимавам. Тя е по-скоро посока, критерий, който ни казва на прав път ли сме, желаейки едно или друго нещо. Затова естествен е въпросът “Какво да правя оттук нататък, след като вече имам лична мисия?”.

Мисията отговаря на въпроса “Защо съм?”, “С какво ще ме запомнят?”, “Какво ще остане от моят живот?” и т.н. За да продължим с разсъжденията, ще въведа понятието Основна житейска цел (ОЖЦ) като в него може да се заложи отговора на въпроса “Как целя да постигна мисията си?”. С други думи, основните житейски цели съдържат в себе си конкретните пътища за постигане на мисията ни. Една и съща мисия може да се постига по различни пътища. Въпрос на личен избор е какви да бъдат те.

Например, моята мисия е “Да помагам на хората да откриват тяхната най-добра реализация”. Моите основни житейски цели са да постигна мисията си като:
1. правя индивидуално кариерно консултиране на отделните хора в България;
2. подпомагам предоставянето на такова консултиране в цялата страна;
3. Предам моите мисли и опит свързан с кариерното консултиране, така че да достигнат до всеки човек, който има нужда.

Представям си, че други хора със същата мисия могат да имат съвсем други пътища за постигането й. Например: 1. Да станат обучители на кариерни консултанти, 2. Да създадат програма (учебник) за обучение на кариерни консултанти, 3. Да водят предаване за кариерно консултиране, 4. Да участват в университетски кариерен център, 5. Да водят семинари за кариерно консултиране и т.н.

Въпрос на вкус бих казала, но за да бъда по-прецизна искам да подчертая, че е добре човек да избере и се насочи към такива пътища за постигането на своята мисия, които най-много отговарят на неговите умения, таланти, качества, темперамент (характер), постигнати успехи до момента, специфична мотивация, любими дейности, удовлетворяващи ги резултати и т.н. С други думи, добре е да се осъществи известно самопознание преди да се премине към прецизиране на пътищата за постигане на мисията ни.

При извеждане на основните ни житейски цели е важно да помним, че не е нужно към дадения момент да виждаме всички пътища за постигането на мисията си. Ние непрекъснато се развиваме, виждаме нови възможности, завладяват ни нови интереси. Както и при личната мисия – ОЖЦ може да се допълват с времето или да се променят изцяло.

След като вече имаме лична мисия (от по-горе) и ОЖЦ (давайки отговор на въпроса по какъв специфичен начин точно аз бих постигал/а моята мисия), можем да продължим с конкретизирането формулирайки отделни краткосрочни цели.

/публикувано за първи път в S&S blog, 25.07.2010/