В търсене на подходящата професия – практически стъпки за Мисия 1: Знанието за нас

Karea-blog-practical-selfexploreВ последния пост видяхме кои са стъпките, които касаят самия процес на търсене и откриване на подходящата професия. Разгледахме също първата стъпка от този процес – разбрахме защо е важно да започнем с тази стъпка; какво точно да събираме като информация и разказах за три подхода, с които можем да го направим.

Сега ще се запознаем с някои насоки и напътствия за това как точно да действате, така че да направите събирането и отразяването на информацията за вас по-обективно, “подредено” и готово за ползване при търсенето на подходящата професия. Стъпките, които ще предложа включват прилагането на трите подхода за събиране на информация като подредбата им почива на някаква логика и обоснованост, но ако на вас ви се струва, че ще ви е по-леко или логично да размените стъпките, вярвам че качеството на резултата няма да пострада.

От къде да започнем събирането на информация и как точно да действаме:

1. Започнете сами. Отделете си поне един час, нека 5-те въпроса са пред вас, изберете начин за писане, който ви е по-приятен (клавиатура, лист и химикал, молив, тебешир и дъска, нещо друго). След това започнете да отговаряте на всеки от въпросите с информацията, която имате вътре във вас. Изпишете всичко, което ви хрумва, дори и това, което ви се струва не съвсем сигурно. Четете и дописвайте, дори и да свършите за по-малко време, останете в темата един час – възможно е да ви хрумне нещо допълващо.

2. Групирайте събраното. След като приключите с изваждането на информацията, която е вътре във вас, очертайте три зони (колони, групи) – 1. група за информацията , в която сте убедени; 2. такава, в която не сте съвсем уверени и 3. въпроси, т.е. информацията, която ви липсва отново спрямо 5-те въпроса; След това разпределете събраната от 1-ва стъпка информация в зоните. Така ще се очертаят “слабите” места с липсваща или непотвърдена информация.

3. Набележете си задачи, свързани с осигуряването на информация, спрямо резултатите от т.2. Най-общо задачите ще са такива, с които да набавяте допълнителна (липсваща ви) информация и такива, с които да проверите несигурна информация; Докато пишете задачите, вероятно ще ви хрума чрез кого или как бихте ги реализирали – отбележете си и тази информация срещу тях. Например за професионалните ви умения, по-добрия източник биха били хората в работата ви, за по-личностните качества – семейството ви, а за ценностите и по-дълбоките въпроси – може би най-близките ви приятели/семейни партньори.

4. Разговаряйте с близките. Насочете се към по-близкия ви кръг от хора и съберете тяхното мнение по задачите от т.3. – те ще са най-добронамерени и готови да се отзоват. Както вече споменах в предишния пост, важно е да им обясните за какво ви е тази информация, за да си осигурите по-голяма обективност при отговарянето.

5. Актуализирайте групите с информация – След всеки разговор с близък, отделяйте време, за да нанасяте информацията в трите групи, като вероятно ще премествате част от информацията от зоната на липсващата или непотвърдената, в зоната с по-надеждна информация – така задачи за набавяне на информация ще стават все по-малко на брой.

6. Изберете следващ инструмент – Изборът на следващ инструмент зависи от това, какви задачи са останали и преобладават (свързани с професионалните знания и умения или по-личностните) и кое ви е по-близко – да разговаряте с хора или да работите самостоятелно.

6.1. За умения и способности – Ако най-много е липсващата информация, свързана с уменията ви, можете да насочите вниманието ви в настоящата ви работа като използвате подхода за наблюдение и самонаблюдение. Първо можете сами да се наблюдавате и да отразявате всичко, което смятате, че имате развити умения за него или ви се отдава с лекота, дори да не сте се учили специално за това. След самонаблюдението, можете да преминете към колеги, клиенти, ръководители… Добре е преди да се насочите към някой от тях, да си припомняте какво точно искате да узнаете (т.е. каква ви е задачата), а начинът по който ще зададете въпросът си, зависи от човека отсреща и вашите взаимоотношения. Как ще обясните защо питате? – можете да споменете крайния резултат (искате да откриете подходящата за вас пофесия) или междинния резултат (искате да си изградите по-ясна представа за себе си, уменията си…) – отново критерий за избор би бил на кого давате обяснението.

6.2. За личност и желания – Ако липсващата информация се отнася предимно до вас като личност и характер, до желанията и очакванията ви от идеалната професия, по-скоро бих ви насочила към тестовете за самооценка и упражненията за самопознание. Вижте предишния пост за конкретни такива.

7. Актуализирайте и, при нужда, преминете на следващ инструмент. Всеки път отбелязвайте запълнените празнини в групите ви с информация и си отбелязвайте какво остава като задачи за набавяне на информацията, докато не изчерпате задачите. Можете да повторите няколко пъти т. 6 и 7, но не защото е нужно да използвате абсолютно всички подходи (използвайте само достъпните ви и тези, които са ви интересни). Целта е информацията от различните групи постепенно да се прехвърли към първа група (т.е. да стане информация, в която сте убедени), а ако и същата тази информация покрива отговорите на 5-те основни въпроса, можете да се поздравите с успешното приключване на първата мисия от вашия личен проект “търсене на подходяща професия” – събирането на информация за вас.

Не забравяйте да си записвате подробно.
Особено като става въпрос за събиране на толкова много информация от различни източници. Въобще, препрочитайте си 12-те съвета, отправени към ролята ви на консултант в този проект.

Колко време да отделим за тази стъпка? В Кареа й посвещаваме две до три седмици активна работа – тестове, упражнения, разговори. Струва ми се, че ако работите всяка седмица поне по два часа, а през самата седмица поддържате доминанта за събиране на информация, можете да отделите не повече от два месеца. Идеята на самопознанието е да ни осигури знание за нас, което да ни е критерий при преценяването дали дадена професия е подходяща за нас или не. Толкова. Иначе процесът на самопознание, си е за цял живот, но за нашите цели, ще ни е достатъчно да направим “снимка” на личността ни към дадения момент, към който търсим подходящата за нас професия.

Ами, това е. В следващия пост ще говорим за това как да съберем идеи за професии, които може да са подходящи за нас и как да ги опознаваме.

До скоро!