В търсене на подходящата професия – мисия 1: Знанието за нас

Businesswoman thinking

В предишния пост говорихме за това как по-успешно да търсим подходящата професия и за двете роли, които следва да изпълняваме, ако ще го правим сами – на консултанта и на извършителя. Стана ясно, че първата е по-принципна и добре позната на тези, които имат опит в управлението на проекти (лични или служебни). А за останалите, споделих съвети, за които съм установила от практиката, че са добра подкрепа, когато човек няма достатъчен опит в ръководенето на проекти.

А сега е време да поговорим за втората роля – за това как точно да се търси подходящата професия.

Стъпките, които ще изброя тук касаят самия процес на търсене и откриване на подходящата професия. Те не са случайни – част са от системата за избор на подходяща професия в Кареа и са доказали ефективността си с годините. Ако направите проучване в интернет пространството, ще установите, че повечето съвети за търсене на подходяща професия се насочват отново към тези или подобно звучащи етапи. И за това си има причина – тези стъпки са логични и работещи. Ето ги и тях:

I. Събиране на знание за нас – характер, темперамент, силни-слаби страни, стил и т.н.;
II. Опознаване на професии – предимно тези, които са вероятно подходящи за нас;
III. Оценка и избор – доста кратко казано, а обикновено тук е най-голямото предизвикателство;
IV. Проверяване на избора – тази точка е по-рядко споменавана, но сами разбирате, че е ценна;
V. Планиране на подготовката – какво, как, кога, за да започнете в избраната професия.

Започваме с първа стъпка…

I. Събиране на знание за нас – Защо ли? Ако искате да намерите подходящата професия ЗА СЕБЕ СИ, следва да имате предвид какво включва това “себе си”. Да, всички се познаваме в определена степен, но често информацията вътре в нас е разхвърляна, неструктурирана и в неподходящ за ползване вид. А понякога не е актуализирана. Затова, обикновено това е първата стъпка при търсенето на подходяща професия.

Какво точно да опознаем от себе си? Вероятно би ви било най-лесно, ако започнете с нашите 5 въпроса, които ползваме в Кареа, когато заедно с човека преминаваме през тази стъпка. Подобни въпроси отново ще намерите в интернет пространството. При  нас (вярвам, че) има две разлики – 1. Приоритетна е информацията, отразяваща какво Искам и Харесвам спрямо тази, която разкрива възможностите, знанията и уменията ни към момента (какво Мога и Знам) и 2. Отделя се време, за да се потърсят водещите ценности и личната мисия на човека.

Как да се опознаем (как да се сдобием с отговорите на 5-те въпроса)? Тук мога да ви насоча към три подхода. Добре е да не ползвате само един, а да комбинирате и “засичате” една и съща информация през различни пътища. Така повишавате възможността да получите по-голяма обективност и достоверност. Ще поговорим повече за това в следващия пост, когато обсъждаме стратегията ви на събиране на информация за вас. Сега нека се запознаем с подходите:

1. Тестове за самооценка – първо, ще ви насоча към един пост, показваш отношението ни към тестовете – доколко помагат, доколко може да се разчита на тях, как да ги възприемаме и т.н., а ако вече сте го преглеждали, може да се насочим директно към информацията за ползването им.

Къде можете да откриете тестове:
1.1. В интернет
можете да откриете множество личностни тестове на български и много повече на английски език. Бих ви насочила към тест, с който да определите една от по-широко прилаганите типологии при избор на професия – за определяне на темперамента по Майерс-Бригс – вижте “Как да ползваме знанието за профила си по Майерс-Бригс” където ще отриете и линк към безплатен онлайн тест (на български) за определянето му.

1.2.
Книги – можете да ползвате и книги с публикувани тестове (“Професионални тестове за самооценка“, Джим Барет, “Пълна психодиагностика на човека“, Анатолий Батаршев).

1.3.
Фирми за тестване – можете да ползвате също услугите на компании, които правят тестове срещу заплащане (напр. OС България). Тестове се правят  и като част от по-голям процес, например в компаниите за подбор или както е при нас в Кареа – те са част от целия процес на търсене на подходяща професия.

2. Упражнения за самопознание – много полезно средство, което помага да изведем подходящата информация, намираща се вътре в нас.

 

Къде можете да откриете такива упражнения:
2.1.
Книги – на първо място ви препоръчвам книгата “Какъв цвят е твоят парашут”, Ричард Нелсън – ако не я откриете на български език, можете да я намерите в онлайн формат на английски. Аз самата съм взаимствала от тази книга упражнения за системата на Кареа. Също мога да препоръчам книгата на сър Кен Робинсън – “Finding Your Element: How to Discover Your Talents and Passions and Transform Your Life” „все още само на английски). А не след дълго се надявам да мога да препоръчам и още една книга (с все още работното заглавие) – “Как да оставим Следа.”

 

2.2. Интернет – отново по-малко на български и повече на английски. В този блог също можете да намерите упражнения – ето няколко поста, в които съм описвала упражнения, касаещи 5-те въпроса: Началото на годината – подходящо време да поговорим за мечтите си; Какво искаме всъщност?; Как да се настроя за създаването на моята лична мисия?;

3. Наблюдение и самонаблюдение – тук може би си заслужава да започнете с прегледа на един друг пост, който писах неотдавна – Как да разбера “Кой съм аз?” – там говоря за навика, който ни помага да си напомняме да “виждаме” и събираме информация за нас и за още един важен фактор, влияещ върху това доколко и как я виждаме. И двата аспекта ще са ви полезни при събирането на информация от външни източници и от вас самите.

 

3.1. самонаблюдение – първо, вие имате информация вътре в себе си за вас, второ, можете докато работите да се наблюдавате съзнателно, да се изучавате. Отбелязвайте си как обикновено действате, реагирате, решавате / избирате.

3.2. хората, с които работите– тук се включват участниците в т.нар. 360 градусова обратна връзка, т.е. хората над вас, до вас, под вас и клиентите ви (вътрешни за компанията, или външни). За да съберете информацията, бъдете “отворени” към реакциите и обратните връзки, които ви дават неформално, можете да потърсите обратна връза като в разговор вмъквате въпроси за вас – по-общи и като цяло; като стил на работа или за нещо конкретно (например “мислиш ли, че съм интроверт?”). Формални обратни връзки можете да очаквате от преките си ръководители на някакъв период, а може би и от клиентите ви също (зависи от работата ви).

 

3.3. приятели, роднини, близки: един добър източник на информация – можете да обясните за какво ви е нужна информацията, за да избегнете прекаленото смекчаване на слабите страни и преувеличаване на силните. Да задавате по-общи въпроси за мнение или по-конкретни за ваше качество, умение и т.н., според нуждата.

Това бяха трите подхода за събиране на информация, които, в нашия случай, ще могат да ни помогнат да си отговорим на 5-те въпроса за нас.

В следващ пост ще говорим за насоки и напътствия за това как точно да действате, така че да направите самопознанието по-обективно, “подредено” и готово за ползване при търсенето на подходящата професия.

До скоро!