последователният SAS

От SAS за проекта му в Кареа: Причината да се обърна към кариерен консултант бе нуждата за поглед и коректив на професионалната ми реализация.

Какво разбирам под ‘професионална реализация’?
За мен това е да правим нещата, в които считаме, че сме добри, или в които искаме да ставаме и бъдем по-добри, като тази дейност ни носи удовлетворение от извършването й и има финансово изражение на нашия принос. Тя е част от триадата лично / професионално / социално.

Нека да отграничим професионалната реализация от често срещаното схващане за “работа”, където обикновено не се влага разбирането за удовлетвореност от дейността, за която ни се заплаща, и / или няма нагласата да бъдем все по-добри в тази дейност. При професионалната реализация има непрекъснато обучение и квалификация, което далеч не е свързано само с университетска програма или задължителни програми за ‘продължаващо обучение’. Има добиване на експертност – което може да се разглежда като състояние, при което другите те признават за добър, в това, което си мислиш, че си добър. И, разбира се, има страст – страст да се влагат време и енергия ден-след-ден в дадената дейност, да се приемат и превъзмогват временни трудности и ограничения, за да се постигнат желаните цели, и страст да се наслаждаваме и оценяваме постигнатото.

С какво ни помага кариерния консултант?
За мен имаше три основни очаквания при началото на работа с консултанта от Кареа. От една страна е наличието на опит, натрупан от познатите му и завършени случаи, който може да бъде пренесен и адаптиран към нашия случай. От друга е теоретичната база и набора от инструменти, които позволяват един системен и ефективен подход за разкриване на нашите потребности, желания и очаквания. И трето – все така важно – консултанта може да даде външна гледна точка и да бъде коректив на нашите нагласи.

В резултат на завършения преди години проект, и отчитайки продължилите оттогава съдействие и подкрепа, мога да кажа, че и трите очаквания бяха оправдани. За което е моето голямо ‘Благодаря’ на Светле от Кареа.


за SAS от кариерния консултант:
SAS е човек на разума. Изключително подреден, рационален човек, развиващ себе си, стремящ се към ефективност във всяко свое действие. SAS притежава много силна вътрешна мотивация и още по-силна воля. На практика може да поиска от себе си всичко. Такъв човек следва единствено да формулира желанията си, да ги структурира и да бъде оставен да действа. Това горе-долу беше и нашия проект със SAS. Като човек с много сериозна професионална реализация, той поиска да оцени вариантите за допълнителни проекти, които да повишат степента му на удовлетворение, усещането за принос и за експертност, в същото време да са от сфери, които го интересуват и “палят”.

С човек, който има много подредено и системно мислене е изключително приятно и леко да се извърви пътя на генериране на различни варианти, на извеждане на критерии за оценката им и на самото оценяване.

Вследствие на проекта ни с него се роди (или затвърди) идеята за това SAS да превърне едно от най-запалващите го странични дейности в системна дейност. Той категорично отказа да бъде наречена организация, бизнес или нещо подобно. Нарeчe я “ПЕРТЕОС – проект за персонално технологично усъвършенстване“. В тази дейност SAS успя да въплъти не само безкрайните си интереси към мобилните технологии и тяхното ползване, но и да вплете разбиранията си за самоорганизиране на времето, ресурсите, задачите и т.н. за по-ясно и ефективно самоуправление с цел постигане на успех и удовлетворение в живота.

Бях един от първите му “консултирани” и с истинско удоволствие наблюдавах разгръщането му в момента, в който се зае с дадения случай – въпросите, които ми задаваше, за да разбере истинската ми нужда, времето, посветено на проучване за подходящи решения, подкрепата при осигуряването на избраното решение, адаптирането му и обучението ми за работа с него. И през цялото време виждах един капацитет, впрегнал усилие за подпомагане на моето лично усъвършенстване. Вярвам, че избраната от него дейност тепърва ще го зарежда и ще му дава възможност да бъде полезен на себе си и другите. Успех на SAS и на ПЕРТЕОС!