С прогресивна или фиксирана нагласа съм?

Още една презентация попадна в класацията “Любимо от TED” и с удоволствие го споделям. Водещата (Carol Dweck) е автор на теорията за Growth mindset (прогресивна нагласа) и Fixed mindset (фиксирана нагласа).

Тези две ключови нагласи, могат много да променят живота ни, затова си струва човек да се запита и определи коя е доминираща при него.

Първата нагласа (убеждение, вярване) е, че ние непрекъснато се развиваме и, че ако нещо не можем към момента, вероятно ще успеем да го направим в бъдеще.

Втората нагласа е, че сме се родили с определени умения и капацитет, и че не може да го повишим.

След като проверите кое е валидно при вас – ако почувствате нужда (пожелаете) – можете да направите съответните промени (или както ги наричаме в Кареа – подмени  ). В този случай, може да ви насоча към статията “Убежденията за личността ни – как да ги променяме“, за да се запознаете с един от подходите за промяна на личните убеждения.

Можете също да помислите и определите коя е по-силната нагласа при вашите близки (приятели, партньори, колеги) и да откриете общи черти на поведение при познатите ви със сходна нагласа.

Ето го и филмчето – можете да го видите директно на страницата на ТЕД: https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve?language=bg