Какво всъщност означава темперамента ни или за 4-те аспекта на типологията на Майерс-Бригс

Този пост ще се фокусира върху това да създаде най-обща представа за типологията на Майерс-Бригс (MBTI) и за логиката на разделяне на отделните типове в нея. Конкретният повод е кампанията на Кареа “Месец на типологията на Майерс-Бригс”, а принципният – уважението ми към типлогията и това, че активно я ползваме при кариеното консултиране в Кареа. Read more about Какво всъщност означава темперамента ни или за 4-те аспекта на типологията на Майерс-Бригс[…]