Ползване класификациите на професии – практически насоки, част 2

Businessman using laptop

В предишния пост говорихме за това как по-лесно да търсите идеи за професии чрез структурата в класациите на професии. В този пост ще намерите втората част на насоките за случаите, когато сме избрали да ползваме търсене по сходство в професиите, търсене по ключова дума или търсене по име на професията.

II. Насоки при търсене по сходство в професиите

1. Започнете от някъде: задачата ви е да имате поне една професия, която харесвате и съответната Единична група, към която принадлежи тя.

а. Можете да си помислите и набележите една професия, която ви харесва и да откриете към коя Единична група принадлежи като ползвате списъка с имената, подредени по азбучен ред или търсенето по ключова дума.

b. Можете да приложите част от първи подход – по структура, т.е. тръгвате от Основните групи, намирате нещо, което ви се струва интересно и “слизате” в съответната Основна група надолу към нейните Подгрупи, Мини-групи и Единични групи.

Ако имате идея за повече от една професии и те са много различни една от друга, можете да започнете с едната и да си направите търсенето, следвайки стъпките по-долу, а след като завършите с дадената професия, да се върнете в т. 1 и да започнете с другата професия (например – досега сте разглеждали Инженер, а ви е интересно да разгледате и Лекар).

2. След като достигнете до Единичната група, към която принадлежи професията, представляваща интерес за вас, прочете имената на професиите, които също са включени към тази група, за да решите дали някое от тях ви харесва и бихте го включили във вашия списък с професии.

3. Проверете сходните Единични групи за интересно звучащи – последвайте кода на съответната Единична група, чието име ви е заинтересувало и започнете отново с разглеждането на двете зони при нея – “Примерни професии” и “Сходни Единични групи” като от първото си отбелязвате интересните имена в списъка с професии, а от второто – идеи за нови Единични групи, които да разгледате. Правя една бележка – понякога името на Единична група звучи като професия, така че е възможно да си отбелязвате и Единични групи в списъка с професии. След като набележите новите Единични групи, които са ви интересни, повторете отново предходната и тази стъпки  при разглеждането им (т. 2 и т.3).

4. Кога спирате прилагането на този подход – можете да спрете тогава, когато натрупате усещането за достатъчен списък с харесвани имена (често това са 10-20 или 30 имена), но можете да продължите и докато не “затворите” кръга и не попаднете в Единична група, чиито “Сходни” вече сте разглеждали. Не забрявйте, докато правите проучването, да записвате идеите за професии в специално създадения за целта – списък с професии.

III. Насоки при търсене по ключова дума или израз

Както вече споменах в предишния пост, при това търсене можете да ползвате:

– дума, която описва същност, ключово действие на дадена работа. Например обучение, консултиране, ръководене, изработване, организиране и т.н.

– дума, която показва област на реализация (сфера на дейност)
на дадена професия. Например информационни технологии, медицина, производство и т.н.

– израз, който включва повече
информация – например “ръководи малък екип”, “консултира деца и подрастващи”, “участва в проекти”, “произвежда части за автомобили” и т.н.


1. Определете ключовата дума или израз
, с които ще търсите. Как да изберете вашата ключова дума или израз:

a. можете интуитивно да се насочите към определени думи или изрази – вземете средство за писане, отпуснете се и си дайте една минута да изпишете всички думи, които ви хрумват във връзка с интересната (подходящата) за вас професия. След това разгледайте списъка – и изберете кои ще са вашите ключови думи и изрази.

b. можете да започнете от конкретна професия, която харесвате – открийте описанието на Единичната група, към която принадлежи, разгледайте го и си набележете точно тези думи и изрази, които правят професията (и описанието) да ви звучат така интересно. Извадете тези думи и изрази и изберете с кои ще направите търсене в базата.

2. Направете търсенето – оценете резултата. След като зададете търсенето по ключова дума или израз и получите в резултат определен обем от предложения, разгледайте го и оценете до колко ви харесват и покриват очакването ви. Ако има интересни и харесвани описания, попълнете списъка си с професии. Ако резултатът съдържа само описания, които не ви допадат, това означава, че е добре да се насочите към други ключови думи и изрази – проверете защо се получава разминаване – възможно ли е думата, която задавате да се ползва с друго значение или да включва твърде голям обхват от професии, които я съдържат.

Например: задавам ключова дума “помага” в търсачката – в случая ползвам канадската търсачка и задавам думата на английски (helps). Очаквам, че ще получа списък с професии, които оказват помощ. Търсачката дава резултат – 0. Променям думата на “помагане” (helping), при което получавам само един резултат (7362 Railway conductors and brakemen/women). След това опитвам с думата грижа (care) и резултатът вече става близък до очакването ми – над 200 имена на Основни групи, Подгрупи, Мини групи, Единични групи и 37 имена на конкретни професии, които включват помагането, което си представях в началото на търсенето.

IV. Насоки за търсене по име на професията

1. Изберете буква – можете да изберете конкретна буква или да се насочите към дума и така да изберете буквата.

Например – Дизайнер започва с буквата Д.

2. Направете търсенето – ще се почувствате сякаш търсите дума в речник – принципът е същият – азбучен ред на изброяваното.

В същия пример
– При търсене в имената на професиите, в групата на всички професии с буквата Д, стигам до започващите с Дизайнер и се открива списък с около 40 професии започващи с Дизайнер (търсенето е направено в списъка с имена към канадската система).

3. Разгледайте резултата и при нужда направете допълнително търсене – тук препоръките са да се запознаете с резултата, да добавите в списъка с професии тези, които са ви интересни и докато го правите да прецените дали не се налага друго търсене, за да покриете по-обстойно първоначалната идея за търсене.

В същия пример – Достигнали сме до споменатите вече 40 професии, започващи с Дизайнер, но вероятно те не изчерпват всички професии, които съдържат думата дизайнер в името си и не започват с тази дума – например “Индустриален дизайнер”, “web дизайнер”, “графичен дизайнер” и т.н., т.е. бихме могли да проверим при буква И, У и Г.

Както вече споменах, този подход е по-труден за ориентиране, ако нямаме първоначална насока какво име търсим. Допълнително затрудняващо е необходимостта да определим коректно името на професията (особено когато съдържа повече от една дума – с коя от думите започва названието, също – кои точно са думите). Затова препоръчвам търсенето по име на професия като допълнителен подход към някой от останалите три.

С това завършвам насоките към ползването на класификации на професии. В следващ пост ще разгледаме наръчниците с описание на отделни професии и как да се ориентираме в тях.

До скоро!